Spotpriserna fortsatt stabila

Analys vecka 36

Spotpriserna fortsatte att öka även förra veckan. Mest troligt på grund av ökad efterfrågan. Den hydrologiska balansen reducerades också något föregående vecka.

Terminspriserna steg något under förra veckan, av samma skäl.

Prognos vecka 37
Spotpriserna ser ut att fortsatt vara relativt stabila. En stor anledning är att höstvindarna på allvar är här nu samt återstarten av Ringhals-4 samt Forsmark-3.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stabiliseras denna vecka. Till följd av att bränslepriserna ser ut att sjunka igen, då osäkerhet inför hösten med Covid-19 kvarstår.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,2 öre/kWh (39,2)  SE 2 – 27,2 öre/kWh (39,2)
SE 3 – 27,2 öre/kWh (44,4)  SE 4 – 30,9 öre/kWh (45,5)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,1
öre/kWh (28,4)  SE 2 – 30,1 öre/kWh (28,4) 
SE 3 – 34,6
öre/kWh (33,6)  SE 4 – 38,4 öre/kWh (39,5)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,2 öre/kWh (27,3)  SE 2 – 27,2 öre/kWh (27,3)
SE 3 – 30,0 öre/kWh (29,9)  SE 4 – 33,6 öre/kWh (34,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.