Spotpriserna fortsätter uppåt

Analys vecka 35

Spotpriserna har stigit under augusti både på grund av ökad efterfrågan och stärkta bränslepriser. Prisökningen stannade dock av under förra veckan.

Terminspriserna steg något under förra veckan, av samma skäl.

Prognos vecka 36
Spotpriserna ser ut att krypa uppåt igen då hösten är i antågande. Den stora skillnaden i pris mellan norra och södra Sverige ser nu ut att minska.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna "förväntas stabiliseras denna vecka. Till följd av att bränslepriserna ser ut att sjunka igen, då osäkerhet inför hösten med Covid-19 kvarstår.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,2 öre/kWh (24,0)  SE 2 – 39,2 öre/kWh (24,3)
SE 3 – 44,4 öre/kWh (56,6)  SE 4 – 45,5 öre/kWh (57,6)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,4
öre/kWh (26,4)  SE 2 – 28,4 öre/kWh (26,4) 
SE 3 – 33,6
öre/kWh (31,0)  SE 4 – 39,5 öre/kWh (39,6)

Helår, 2021
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,3 öre/kWh (26,6)  SE 2 – 27,3 öre/kWh (26,6)
SE 3 – 29,9 öre/kWh (32,6)  SE 4 – 34,0 öre/kWh (40,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.