Priserna stiger över hela linjen

Analys vecka 34

Spotpriserna sjönk under senare delen av veckan men hamnade ändå en bra bit högre än veckan före. Låg vindproduktion, begränsad tillgänglighet till kärnkraft och begränsad kapacitet på NorNed håller kvar spotpriserna på en hög nivå, jämfört med tidigare i sommar.

Terminspriserna låg som förväntat relativt stabila förra veckan.

Prognos vecka 35
Spotpriserna ser ut att krypa uppåt ytterligare då kallare och torrare väderlek är i sikte.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga då kallare och torrare väderlek tär på överskottet i den hydrologiska balansen.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,0 öre/kWh (33,7)  SE 2 – 24,3 öre/kWh (33,7)
SE 3 – 56,6 öre/kWh (53,9)  SE 4 – 57,6 öre/kWh (58,6)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,4
öre/kWh (19,8)  SE 2 – 26,4 öre/kWh (19,8) 
SE 3 – 31,0
öre/kWh (25,7)  SE 4 – 39,6 öre/kWh (32,8)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,6 öre/kWh (19,8)  SE 2 – 26,6 öre/kWh (19,8)
SE 3 – 32,6 öre/kWh (25,7)  SE 4 – 40,6 öre/kWh (32,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.