Spotpriserna steg, men sjunker nu igen

Spotpriserna tredubblades förra veckan på grund av torr och vindfattig väderlek.

Terminspriserna sjönk något på grund av lägre kol- och CO2-priser.

Prognos vecka 34
Spotpriserna ser ut att sjunka något igen i senare delen av veckan då vädret är varmare än normalt och den hydrologiska balansen är fortsatt god. Forsmark 3 togs ur drift för årlig översyn under måndagen och Ringhals 3 förväntas vara tillbaka i full produktion under onsdagen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila denna vecka. God hydrologisk balans och låga bränslepriser på marknaden håller tillbaka höstens förväntade prishöjningar.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,7 öre/kWh (8,9)  SE 2 – 33,7 öre/kWh (8,9)
SE 3 – 53,9 öre/kWh (40,3)  SE 4 – 58,6 öre/kWh (41,0)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,8 
öre/kWh (21,9)  SE 2 – 19,8 öre/kWh (21,9) 
SE 3 – 25,7 
öre/kWh (26,5)  SE 4 – 32,8 öre/kWh (34,9)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,8 öre/kWh (21,7)  SE 2 – 19,8 öre/kWh (21,7)
SE 3 – 25,7 öre/kWh (27,8)  SE 4 – 32,9 öre/kWh (35,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.