Fortsatt låga spotpriser i norr

Spotpriserna steg som förutspåtts förra veckan trots god hydrologisk balans. I prisområdena 1 och 2 i norr stannade priserna på en låg nivå, medan prisområdena i södra Sverige fick se betydligt högre priser.

Terminspriserna förväntas stiga under augusti trots den nu goda hydrologiska balansen. Detta slog inte igenom under förra veckan utan terminspriserna landade något lägre än veckan innan.

Prognos vecka 33
Spotpriserna kommer mest troligt att stiga denna vecka på grund av torra väderprognoser samt att snösmältningen i fjällen i princip är slut. Även denna vecka kommer skillnaden mellan norra och södra Sverige att vara stor.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas fortfarande stiga under augusti trots den nu goda hydrologiska balansen. Torrare långtidsprognoser och avslutad snösmältning gör att terminspriserna sakta kommer att vända uppåt igen.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 8,9 öre/kWh (5,1)  SE 2 – 8,9 öre/kWh (5,1)
SE 3 – 40,3 öre/kWh (18,8)  SE 4 – 41,0 öre/kWh (29,8)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,9
öre/kWh (22,2)  SE 2 – 21,9 öre/kWh (22,2) 
SE 3 – 26,5
öre/kWh (27,6)  SE 4 – 34,9 öre/kWh (35,3)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,7 öre/kWh (22,1)  SE 2 – 21,7 öre/kWh (22,1)
SE 3 – 27,8 öre/kWh (28,9)  SE 4 – 35,5 öre/kWh (35,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.