Elpriserna sjunker igen

Analys vecka 30
Spotpriserna sjönk igen förra veckan på grund av stark vattenkraftsproduktion, blåsig väderlek och blöta väderprognoser.

Terminspriserna sjönk något förra veckan, då prognoserna utlovar nederbörd och med det förbättrad hydrologisk balans.

Prognos vecka 31
Spotpriserna kan komma att sjunka ytterligare denna vecka på grund av stark vind och inflöden i vattenmagasinen, något som stärker den hydrologiska balansen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga relativt stabila även denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 3,9 öre/kWh (8,1)  SE 2 – 3,9 öre/kWh (8,1)
SE 3 – 3,9 öre/kWh (8,1)  SE 4 – 14,1 öre/kWh (22,7)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,4
öre/kWh (20,2)  SE 2 – 18,4 öre/kWh (20,2) 
SE 3 – 25,8
öre/kWh (26,4)  SE 4 – 29,1 öre/kWh (29,9)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,4 öre/kWh (20,6)  SE 2 – 17,6 öre/kWh (20,6)
SE 3 – 26,0 öre/kWh (27,4)  SE 4 – 29,9 öre/kWh (30,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.