Lägre spotpriser igen

Analys vecka 29
Spotpriserna steg något förra veckan på grund av låg vindproduktion och svalare väder.

Terminspriserna förändrades endast marginellt förra veckan. Stärkta priser för de närmaste terminerna och något lägre priser från kvartal fyra 2020 och framåt.

Prognos vecka 30
Spotpriserna ser ut att sjunka igen då vädret förväntas bli vått och blåsigt.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga relativt stabila även denna vecka, trots de rörelser i CO2-priserna som mestadels orsakats av finansiella skäl. 

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 8,1 öre/kWh (16,1)  SE 2 – 8,1 öre/kWh (16,1)
SE 3 – 8,1öre/kWh (16,1)  SE 4 – 22,7 öre/kWh (36,8)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,2
öre/kWh (20,5)  SE 2 – 20,2 öre/kWh (20,5) 
SE 3 – 26,4
öre/kWh (26,4)  SE 4 – 29,9 öre/kWh (30,8)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,6 öre/kWh (20,3)  SE 2 – 20,6 öre/kWh (20,3)
SE 3 – 27,4 öre/kWh (28,2)  SE 4 – 30,8 öre/kWh (31,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.