Den hydrologiska balansen förbättras

Analys vecka 28
Spotpriserna steg från sina rekordlåga nivåer.

Terminspriserna gick åt olika håll. De allra närmaste terminerna följde trenden hos spotpriserna. Terminerna längre fram sjönk tack vare våta väderprognoser och fortsatt god hydrologisk balans.

Prognos vecka 28
Spotpriserna stiger troligen något ytterligare då väderleken blir svalare och vindproduktionen förväntas bli lägre än normalt.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas fortsätta åt olika håll. Stärkta priser för de närmaste terminerna och något lägre priser från kvartal fyra 2020 och framåt. Priserna på både kol och CO2 har stigit något den senaste månaden, men förväntas ligga stabila denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,1 öre/kWh (9,9)  SE 2 – 16,1 öre/kWh (9,9)
SE 3 – 16,1öre/kWh (9,9)  SE 4 – 36,8 öre/kWh (16,4)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,5
öre/kWh (22,4)  SE 2 – 20,5 öre/kWh (22,4) 
SE 3 – 26,4
öre/kWh (29,4)  SE 4 – 30,8 öre/kWh (33,0)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,3 öre/kWh (21,7)  SE 2 – 20,3 öre/kWh (21,7)
SE 3 – 28,2 öre/kWh (30,5)  SE 4 – 31,9 öre/kWh (34,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.