Den hydrologiska balansen förbättras

Analys vecka 27
Spotpriserna sjönk igen förra veckan, beroende på bra vindproduktion och att snösmältningen förbättrade den hydrologiska balansen. Söndagen bjöd på nya bottennoteringar, under ett öre/kWh i Sverige och negativa priser i Norge under några timmar.

Terminspriserna sjönk också då den hydrologiska balansen stärktes med 1,6 TWh.

Prognos vecka 28
Spotpriserna stiger troligen, då vädret blir kallare och snösmältningen i princip är avslutad i Sverige. Norge har däremot kvar 11 TWh i snö som smälter under sommaren.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila denna vecka då den hydrologiska balansen är bra och god tillgång på kärnkraft förutspås nästkommande vinter.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 9,9 öre/kWh (11,0)  SE 2 – 9,9 öre/kWh (11,0)
SE 3 – 9,9 öre/kWh (11,4)  SE 4 – 16,4 öre/kWh (12,8)

Terminspriserna
Kvartal 4, 2020
, förra veckans pris kvartal 3 inom parantes
SE 1 – 22,4
öre/kWh (17,5)  SE 2 – 22,4 öre/kWh (17,5) 
SE 3 – 29,4
öre/kWh (25,6)  SE 4 – 33,0 öre/kWh (29,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris kvartal 3 inom parantes
SE 1 – 21,7 öre/kWh (21,1)  SE 2 – 21,7 öre/kWh (21,1)
SE 3 – 30,5 öre/kWh (27,2)  SE 4 – 34,3 öre/kWh (32,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.