Priserna är fortfarande låga

Analys vecka 24
Spotpriserna steg ordentligt procentuellt sett förra veckan trots prognoser om stabila priser. Sjunkande vindproduktion kompenserade för låg efterfrågan och ökad kärnkraftsproduktion.

De närmaste terminspriserna sjönk något igen på grund av varm väderlek och nyheten om att Ringhals 1 kommer att kopplas in igen den 1:a juli. Terminerna längre fram, från 2021 steg, då priserna på gas och CO2 steg.

Prognos vecka 25
Spotpriserna kan komma att sjunka igen denna vecka på grund av lägre efterfrågan och ökad vindproduktion.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen stabila denna vecka. Terminerna för kvartal tre 2020 hålls nere av nyheten att Ringhals 1 ska kopplas in den 1:a juli, tre månader tidigare än planerat. Även priserna för terminer längre fram förväntas ligga stabila då priserna på bränsle och CO2 verkar ligga still. 

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 17,0 öre/kWh (9,6)  SE 2 – 17,0 öre/kWh (9,6)
SE 3 – 48,6 öre/kWh (24,1)  SE 4 – 48,6 öre/kWh (24,1)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,2
öre/kWh (21,8)  SE 2 – 21,2 öre/kWh (21,8) 
SE 3 – 30,3
öre/kWh (29,4)  SE 4 – 33,1 öre/kWh (33,7)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,4 öre/kWh (24,0)  SE 2 – 23,4 öre/kWh (24,0)
SE 3 – 30,5 öre/kWh (30,5)  SE 4 – 33,0 öre/kWh (33,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.