Priserna är fortfarande låga

Analys vecka 24
Spotpriserna låg kvar på en låg nivå under veckan och sjönk till rekordlåga nivåer under helgen

De närmaste terminspriserna steg något på grund av utsikter om nederbördsfattig väderlek den närmaste tiden. Något som saktar ner fyllningen av vattenmagasinen.

Prognos vecka 25
Spotpriserna verkar ligga kvar på en låg nivå även denna vecka. Låg efterfrågan och god produktion både från kärn- och vattenkraft förhindrar prisökningar trots lägre vindproduktion.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka igen denna vecka, något som till största delen beror på lägre CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 9,6 öre/kWh (13,6)  SE 2 – 9,6 öre/kWh (13,6)
SE 3 – 24,1 öre/kWh (33,0)  SE 4 – 24,1 öre/kWh (33,0)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,8
öre/kWh (21,6)  SE 2 – 21,8 öre/kWh (21,6) 
SE 3 – 29,4
öre/kWh (32,8)  SE 4 – 33,7 öre/kWh (33,8)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,0 öre/kWh (24,9)  SE 2 – 24,0 öre/kWh (24,9)
SE 3 – 30,5 öre/kWh (32,9)  SE 4 – 33,6 öre/kWh (35,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.