Den hydrologiska balansen är god

Analys vecka 6
Spotpriserna steg med den kallare väderleken, dock mindre än förväntat då den riktiga kylan uteblev.

Terminspriserna förutspåddes sjunka något eller ligga stabila. De närmaste terminerna sjönk och terminerna längre fram var mer stabila med endast små prisjusteringar.

Prognos vecka 7
Spotpriserna stiger ytterligare denna vecka, något som vi ser redan i dag, tisdag. Den kalla väderleken pressar upp elkonsumtionen och vattenkraftsproduktionen förväntas minska.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen stabila. Det finns en möjlighet till prissänkningar på de närmaste terminerna på grund av bra hydrologisk balans och fortsatt våta väderprognoser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-01-07
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Feb 2016, 50 % • Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50%
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,4 öre/kWh (18,7)  SE 2 – 24,4 öre/kWh (18,7) 
SE 3 – 24,8 öre/kWh (18,7)  SE 4 – 25,8 öre/kWh (19,0)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,7 öre/kWh (17,0)  SE 2 – 16,9 öre/kWh (17,1) 
SE 3 – 17,7 öre/kWh (17,7)  SE 4 – 19,3 öre/kWh (20,5)

Helår, 2016, pris vecka 51 inom parantes
SE 1 – 18,5 öre/kWh (17,5)  SE 2 – 18,6 öre/kWh (17,7) 
SE 3 – 19,6 öre/kWh (19,0)  SE 4 – 20,4 öre/kWh (20,6)