Priserna går nedåt igen

Analys vecka 21
Spotpriserna stärktes något förra veckan på grund av kall väderlek.

Terminspriserna var stabila förra veckan. Undantaget juni 2020 som steg på grund av att väderleken var kallare och torrare än normalt för årstiden.

Prognos vecka 22
Spotpriserna förväntas sjunka igen denna vecka då vädret förväntas bli varmare och snösmältningen i fjällen kommer igång på allvar.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila även denna vecka då inga större prisändringar finns i sikte för vare sig bränsle eller CO2 och snösmältningen förbättrar den hydrologiska balansen. Juni 2020 påverkas mest av snösmältningen och följer troligen spotpriserna nedåt.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 15,0 öre/kWh (16,1)  SE 2 – 15,0 öre/kWh (16,1)
SE 3 – 21,4 öre/kWh (20,3)  SE 4 – 21,4 öre/kWh (20,3)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 13,6
öre/kWh (14,6)  SE 2 – 13,6 öre/kWh (14,6) 
SE 3 – 22,8
öre/kWh (25,2)  SE 4 – 27,4 öre/kWh (27,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 19,0 öre/kWh (19,5)  SE 2 – 19,0 öre/kWh (19,5)
SE 3 – 24,8 öre/kWh (26,2)  SE 4 – 28,6 öre/kWh (29,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.