Spotpriserna stärks

Analys vecka 18
Spotpriserna stärktes något förra veckan på grund av kallare och torrare väderlek.

Terminspriserna låg stabila förra veckan. Detta på grund av utsikter om lättnader i restriktionerna kring Covid-19 och stabila bränslepriser.

Prognos vecka 19
Spotpriserna förväntas ligga stabila denna vecka. Längre fram förväntas spotpriserna krypa uppåt igen om efterfrågan ökar . Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen relativt stabila då den hydrologiska balansen är god och bränslepriserna är stabila. CO2-priserna har stärkts något men detta kompenseras av den goda hydrologiska balansen och bränslepriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 7,2 öre/kWh (9,9)  SE 2 – 7,2 öre/kWh (9,9)
SE 3 – 11,4 öre/kWh (22,1)  SE 4 – 11,4 öre/kWh (28,2)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 13,2
öre/kWh (12,9)  SE 2 – 13,2 öre/kWh (12,9) 
SE 3 – 20,0
öre/kWh (17,6)  SE 4 – 24,9 öre/kWh (25,2)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,4 öre/kWh (17,8)  SE 2 – 18,4 öre/kWh (17,8)
SE 3 – 23,7 öre/kWh (22,1)  SE 4 – 27,2 öre/kWh (26,7)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.