Spotpriserna stärks

Analys vecka 17
Spotpriserna stärktes något förra veckan på grund av torrare väderlek och minskad vindproduktion.

Terminspriserna långt fram sjönk något på grund av svagare bränslepriser. De allra närmaste terminerna steg en aning på grund av torra väderprognoser.

Prognos vecka 18
Spotpriserna förväntas stiga under denna vecka, då det förutspås kallare och torrare väderlek  än normalt för årstiden. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra veckan, då bränslepriserna verkar vara stabila just nu.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 9,9 öre/kWh (5,4)  SE 2 – 9,9 öre/kWh (5,4)
SE 3 – 22,1 öre/kWh (11,3)  SE 4 – 28,2 öre/kWh (11,3)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 12,9
öre/kWh (14,1)  SE 2 – 12,9 öre/kWh (14,1) 
SE 3 – 17,6
öre/kWh (18,9)  SE 4 – 25,2 öre/kWh (23,3)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 17,8 öre/kWh (19,1)  SE 2 – 17,8 öre/kWh (19,1)
SE 3 – 22,1 öre/kWh (23,1)  SE 4 – 26,7 öre/kWh (26,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.