Priserna är fortfarande rekordlåga

Analys vecka 13
Spotpriserna fortsatte nedåt förra veckan. Nu ligger priserna på den lägsta nivån på 20 år. Minskad efterfrågan och mild väderlek samverkar för att pressa ner priserna. Vattenkraften producerar för fullt för att lämna plats i magasinen för den vårflod som kommer från de stora snömängderna i norra Sverige.

Terminspriserna sjönk på grund av sjunkande CO2- och bränslepriser samt den nuvarande ekonomiska osäkerheten i världen. Dessutom var inflödet i vattenmagasinen bra för årstiden, så den hydrologiska balansen förbättrades.

Prognos vecka 14
Spotpriserna kommer troligtvis att ligga kvar på den här låga nivån. Prognoserna för april förutspår mild väderlek, förutom lite kallare i helgen. Tillsammans med låg efterfrågan gör detta att priserna ligger kvar på en låg nivå. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att förbli låga ännu en tid. Då ingen vet hur världsekonomin utvecklas så är bränsle- och CO2-priser fortsatt låga. En bra hydrologisk balans sätter också press på de närmaste terminerna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 5,0 öre/kWh (7,4)  SE 2 – 5,0 öre/kWh (7,4)
SE 3 – 5,0 öre/kWh (7,7)  SE 4 – 5,0 öre/kWh (9,1)

Terminspriserna
OBS. Byte av kvartal
Kvartal 3, 2020
, förra veckans pris KVARTAL 2, inom parantes
SE 1 – 13,0
öre/kWh (12,5)  SE 2 – 13,0 öre/kWh (12,5) 
SE 3 – 18,1
öre/kWh (12,6)  SE 4 – 21,5 öre/kWh (18,0)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,6 öre/kWh (18,2)  SE 2 – 16,6 öre/kWh (18,3)
SE 3 – 20,6 öre/kWh (21,2)  SE 4 – 23,8 öre/kWh (24,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.