Priserna fortsätter nedåt

Analys vecka 12
Spotpriserna fortsatte nedåt förra veckan. Mild och våt väderlek, sjunkande CO2-priser samt de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset sätter press på priserna.

Terminspriserna sjönk på grund av sjunkande CO2- och bränslepriser samt den nuvarande ekonomiska osäkerheten i världen.

Prognos vecka 13
Spotpriserna ser ut att fortsätta nedåt av samma skäl som förra veckan, samt att efterfrågan minskar när arbetsplatser stänger. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna sjunker troligen ytterligare då inflödet i vattenmagasinen blir god och priserna på bränsle och CO2 fortsätter nedåt.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 7,4 öre/kWh (8,0)  SE 2 – 7,4 öre/kWh (8,1)
SE 3 – 7,7 öre/kWh (18,0)  SE 4 – 9,1 öre/kWh (18,1)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 12,5
öre/kWh (14,4)  SE 2 – 12,5 öre/kWh (14,4) 
SE 3 – 12,6
öre/kWh (14,8)  SE 4 – 18,0 öre/kWh (21,2)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,2 öre/kWh (20,8)  SE 2 – 18,3 öre/kWh (20,8)
SE 3 – 21,2 öre/kWh (23,8)  SE 4 – 24,6 öre/kWh (27,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.