Den hydrologiska balansen är god

Analys vecka 5
Spotpriserna låg kvar på ungefär samma nivå under hela v 4. Kall väderlek med ökad efterfrågan till följd balanserades av god hydrologisk balans, våta väderprognoser och ökad produktion från både vatten- och kärnkraft.

Terminspriserna låg kvar på en låg nivå. De närmaste på grund av milda och våta långtids-prognoser och terminerna längre fram på grund av en svag råvarumarknad.

Prognos vecka 6
Spotpriserna stiger troligen något då vädret blir kallare igen och efterfrågan förväntas stiga.
Eftersom vattenmagasinen är fulla och väderprognoserna förutspår nederbörd förväntas prisökningarna bli små.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila eller sjunka något denna vecka, på grund av lågt spotpris och en förväntad svag utveckling på råvarumarknaden den närmaste tiden.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-01-07
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Feb 2016, 50 % • Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50%
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,7 öre/kWh (16,9)  SE 2 – 18,7 öre/kWh (16,9) 
SE 3 – 18,7 öre/kWh (17,0)  SE 4 – 19,0 öre/kWh (17,0)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 17,0 öre/kWh (17,3)  SE 2 – 17,1 öre/kWh (17,4) 
SE 3 – 17,7 öre/kWh (18,0)  SE 4 – 20,5 öre/kWh (20,8)

Helår, 2016, pris vecka 51 inom parantes
SE 1 – 17,5 öre/kWh (18,2)  SE 2 – 17,7 öre/kWh (18,5) 
SE 3 – 19,0 öre/kWh (19,7)  SE 4 – 20,6 öre/kWh (21,1)