Priserna vänder uppåt

Analys vecka 9
Spotpriserna steg något under förra veckan då väderleken blev kallare, för att sedan sjunka under veckoslutet.

Terminspriserna, sjönk något på grund av milda väderprognoser och oro för hur coronaspridningen kommer att påverka ekonomin.

Prognos vecka 10
Spotpriserna verkar gå åt olika håll denna vecka. De nordliga prisområdena ligger stabila och de två sydliga stiger något. Priserna är fortfarande låga jämfört med tidigare år, men skillnaderna mellan elområdena sticker ut. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga kvar på en låg nivå under början av mars. Mild väderlek, god hydrologisk balans och oro för världsekonomin håller nere terminspriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 % • Feb 2021, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 –14,4 öre/kWh (15,0)  SE 2 – 14,4 öre/kWh (15,0)
SE 3 – 32,9 öre/kWh (17,2)  SE 4 – 34,6 öre/kWh (17,2)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 14,7
öre/kWh (17,6)  SE 2 – 14,7 öre/kWh (17,6) 
SE 3 – 16,4
öre/kWh (17,6)  SE 4 – 19,5 öre/kWh (21,1)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 20,8 öre/kWh (22,0)  SE 2 – 20,8 öre/kWh (22,0)
SE 3 – 24,1 öre/kWh (25,0)  SE 4 – 26,1 öre/kWh (27,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.