Priserna vänder uppåt

Analys vecka 8
Spotpriserna sjönk något ytterligare under förra veckan på grund av varm, blåsig och nederbördsrik väderlek.

Terminspriserna, främst de närmaste, sjönk av samma skäl som spotpriserna.

Prognos vecka 9
Spotpriserna kommer sannolikt att stiga under veckan då vädret blir kallare, vindproduktionen minskar och den hydrolgiska balansen backar för första gången i år. Inkopplingen av Ringhals 3 dämpar i viss mån prisökningarna. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan åter vända uppåt när vädret återgår till mer normalt för årstiden, med mindre nederbörd och lägre temperaturer. De närmaste terminerna förväntas stiga och terminerna längre fram ligga mer stabila.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2020, 50% • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 –15,0 öre/kWh (11,4)  SE 2 – 15,0 öre/kWh (11,4)
SE 3 – 17,2 öre/kWh (18,5)  SE 4 – 17,2 öre/kWh (18,5)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 17,6
öre/kWh (14,6)  SE 2 – 17,6 öre/kWh (14,6) 
SE 3 – 17,6
öre/kWh (15,4)  SE 4 – 21,1 öre/kWh (18,7)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,0 öre/kWh (20,3)  SE 2 – 22,0 öre/kWh (20,3)
SE 3 – 25,0 öre/kWh (23,0)  SE 4 – 27,3 öre/kWh (26,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.