Energipriserna sjunker

Analys vecka 5
Spotpriserna sjönk något under förra veckan och det milda, blåsiga och nederbördsrika vädret höll i sig. Inflödet i vattenmagasinen var fortsatt stabilt.

Terminspriserna sjönk märkbart under veckan. Terminerna under 2020 påverkades kraftigast.

Prognos vecka 6
Spotpriserna ligger kvar på en låg nivå så länge den milda väderleken håller i sig. Den "normala" vintern uteblev i januari och var onormalt blåsig. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser också ut att ligga stabila denna period.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2020, 50% • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,2 öre/kWh 22,0)  SE 2 – 18,2 öre/kWh (22,0)
SE 3 – 21,5 öre/kWh (22,8)  SE 4 – 21,5 öre/kWh (26,0)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 18,0
öre/kWh (23,9)  SE 2 – 18,0 öre/kWh (23,9) 
SE 3 – 18,8
öre/kWh (24,6)  SE 4 – 22,8 öre/kWh (28,7)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,8 öre/kWh (27,7)  SE 2 – 22,8 öre/kWh (27,7)
SE 3 – 24,7 öre/kWh (29,9)  SE 4 – 27,5 öre/kWh (33,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.