Det milda vädret fortsätter

Analys vecka 4
Spotpriserna återhämtade sig något under förra veckan och det milda, blåsiga och nederbördsrika vädret höll i sig och den hydrologiska balansen förbättrades ytterligare.

Terminspriserna sjönk också under veckan. Terminerna under 2020 påverkades kraftigast.

Prognos vecka 5
Spotpriserna kommer troligen att ligga kvar på en låg nivå så länge den milda väderleken håller i sig. Att vindproduktionen ser ut att bli bra hjälper också till.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser också ut att ligga stabila denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2020, 50% • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,0 öre/kWh (21,9)  SE 2 – 22,0 öre/kWh (21,9)
SE 3 – 22,8 öre/kWh (22,0)  SE 4 – 26,0 öre/kWh (25,0)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 23,9
öre/kWh (26,8)  SE 2 – 23,9 öre/kWh (26,6) 
SE 3 – 24,6
öre/kWh (28,4)  SE 4 – 28,7 öre/kWh (31,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,7 öre/kWh (26,8)  SE 2 – 27,7 öre/kWh (26,8)
SE 3 – 29,9 öre/kWh (29,7)  SE 4 – 33,2 öre/kWh (32,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.