Det milda vädret fortsätter

Analys vecka 3
Spotpriserna sjönk även förra veckan då det milda och nederbördsrika vädret höll i sig och den hydrologiska balansen förbättrades ytterligare.

Terminspriserna sjönk också under veckan. Terminerna under 2020 påverkades kraftigast.

Prognos vecka 4
Spotpriserna kommer troligen att ligga kvar på en låg nivå så länge den milda väderleken håller i sig. Att vindproduktionen ser ut att bli bra hjälper också till.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser också ut att ligga stabila denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2020, 50% • Dec 2020 50 % • Jan 2021, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,9 öre/kWh (24,1)  SE 2 – 21,9 öre/kWh (24,1)
SE 3 – 22,0 öre/kWh (24,2)  SE 4 – 25,0 öre/kWh (24,2)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 22,1
öre/kWh (26,8)  SE 2 – 22,0 öre/kWh (26,6) 
SE 3 – 24,2
öre/kWh (28,4)  SE 4 – 27,2 öre/kWh (31,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,8 öre/kWh (30,9)  SE 2 – 26,8 öre/kWh (30,7)
SE 3 – 29,7 öre/kWh (33,6)  SE 4 – 32,1 öre/kWh (36,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.