Mild väderlek pressar ner priserna

Analys vecka 2
Spotpriserna sjönk ordentligt förra veckan, tack vare den blåsiga, milda och nederbördsrika väderleken. Inflödet i vattenmagasinen var över det normala för årstiden och den hydrologiska balansen förbättrades ytterligare.

Terminspriserna sjönk också något under veckan. Den milda väderleken och den goda hydrologiska balansen påverkar de närmaste terminerna mest.

Prognos vecka 3
Spotpriserna kommer troligen att stiga igen när temperaturen och inflödet i vattenmagasinen närmar sig det normala för årstiden. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga stabila, med undantag för de allra närmaste terminerna som kan stiga av samma skäl som spotpriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50% • Dec 2020 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,1 öre/kWh (23,4)  SE 2 – 24,1 öre/kWh (23,4)
SE 3 – 24,2 öre/kWh (23,7)  SE 4 – 24,2 öre/kWh (25,1)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 26,8
öre/kWh (27,2)  SE 2 – 26,6 öre/kWh (27,2) 
SE 3 – 28,4
öre/kWh (28,8)  SE 4 – 31,6 öre/kWh (30,7)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,9 öre/kWh (31,6)  SE 2 – 30,7 öre/kWh (31,6)
SE 3 – 33,6 öre/kWh (33,9)  SE 4 – 36,1 öre/kWh (35,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.