Första marknadsrapporten 2020

Detta är den första marknadsrapporten för 2020. Inga veckovisa analyser gjordes under jul- och nyårshelgerna, men vi kan konstatera att både spot- och terminspriserna tog ett kliv nedåt under högtidsveckorna.

Analys vecka 1
Spotpriserna sjönk under helgerna och startade det nya året på en lägre nivå än i december.

Terminspriserna har också sjunkit under jul- och nyårshelgerna.

Prognos vecka 2
Spotpriserna förväntas ligga kvar på en låg nivå då väderleken ser ut att bli varm och nederbördsrik. Den hydrologiska balansen har förbättrats avsevärt. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna verkar ligga stabila denna vecka av samma skäl som spotpriserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50% • Dec 2020 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,4 öre/kWh (25,9)  SE 2 – 23,9 öre/kWh (25,9)
SE 3 – 23,7 öre/kWh (25,9  SE 4 – 25,1 öre/kWh (25,9)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 27,2
öre/kWh (30,2)  SE 2 – 27,2 öre/kWh (30,2) 
SE 3 – 28,8
öre/kWh (31,5)  SE 4 – 30,7 öre/kWh (33,7)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,6 öre/kWh (34,6)  SE 2 – 31,6 öre/kWh (34,6)
SE 3 – 33,9 öre/kWh (36,6)  SE 4 – 35,5 öre/kWh (38,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.