Varmare i februari

Analys vecka 4
Spotpriserna sjönk som förutspåtts efter pristopparna under den kalla perioden i januari och låg kvar på ungefär samma nivå under vecka 4.

Terminspriserna var relativt stabila under veckan, med endast små justeringar.

Prognos vecka 5
Spotpriserna ligger troligtvis kvar på en låg nivå då prognoserna ser milda ut, med temperaturer över  normala.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila även denna vecka, på grund av lågt spotpris och en förväntad stabil råvarumarknad den närmaste tiden.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-01-07
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Feb 2016, 50 % • Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50%
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,9 öre/kWh (16,9)  SE 2 – 16,9 öre/kWh (16,9) 
SE 3 – 17,0 öre/kWh (16,9)  SE 4 – 17,0 öre/kWh (16,9)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 17,3 öre/kWh (16,6)  SE 2 – 17,4 öre/kWh (16,7) 
SE 3 – 18,0 öre/kWh (17,3)  SE 4 – 20,8 öre/kWh (20,0)

Helår, 2016, pris vecka 51 inom parantes
SE 1 – 18,2 öre/kWh (17,8)  SE 2 – 18,5 öre/kWh (17,7) 
SE 3 – 19,7 öre/kWh (19,6)  SE 4 – 21,1 öre/kWh (20,9)