Spotpriserna vänder uppåt igen

Analys vecka 50
Spotpriserna sjönk under förra veckan på grund av mild och våt väderlek.

Terminspriserna steg något på grund av torra långtidsprognoser.

Prognos vecka 51
Spotpriserna förväntas stiga under veckan trots relativ mild väderlek. Den ringa nederbörden gör att underskottet i den hydrologiska balansen förvärras. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna verkar ligga stabila denna vecka. Sjunkande bränslepriser ser ut att balansera den svagare hydrologiska balansen.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,7 öre/kWh (41,5)  SE 2 – 39,7 öre/kWh (41,5)
SE 3 – 40,0 öre/kWh (43,8)  SE 4 – 40,4 öre/kWh (44,5)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 43,0
öre/kWh (41,8)  SE 2 – 43,0 öre/kWh (41,8) 
SE 3 – 45,2
öre/kWh (43,8)  SE 4 – 46,3 öre/kWh (45,8)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 38,3 öre/kWh (38,0)  SE 2 – 38,3 öre/kWh (38,0)
SE 3 – 40,3 öre/kWh (39,8)  SE 4 – 42,2 öre/kWh (42,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.