Sjunkande spot- och terminspriser

Analys vecka 48
Spotpriserna sjönk tack vare mild och blåsig väderlek.

Terminspriserna sjönk något över hela linjen under vecka 49, på grund av svagare bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 49
Spotpriserna startar denna vecka något högre än förra veckan. De förväntas dock sjunka igen  denna vecka på grund av mild väderlek. Den hydrologiska balansen har förbättrats, något som också håller nere spotpriserna. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka något ytterligare denna vecka. Lägre bränslepriser och stabila CO2-priser tillsammans med förbättrad hydrologisk balans pressar ner priserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,5 öre/kWh (37,7)  SE 2 – 41,5 öre/kWh (37,7)
SE 3 – 43,8 öre/kWh (39,6)  SE 4 – 44,2 öre/kWh (40,7)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 41,8
öre/kWh (44,5)  SE 2 – 41,8 öre/kWh (44,5) 
SE 3 – 43,8
öre/kWh (46,5)  SE 4 – 45,8 öre/kWh (48,5)

Helår, 2020
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 38,0 öre/kWh (439,6)  SE 2 – 38,0 öre/kWh (39,7)
SE 3 – 39,8 öre/kWh (41,5)  SE 4 – 42,1 öre/kWh (43,8)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.