Lägre priser över hela linjen

Analys vecka 47
Spotpriserna sjönk som förutspåtts förra veckan på grund av den milda väderleken.

Terminspriserna gick åt olika håll. De närmaste terminerna låg relativt stabila och terminerna längre fram steg på grund av torra långtidsprognoser.

Prognos vecka 48
Spotpriserna förväntas vända uppåt igen då väderleken blir kallare och den hydrologiska balansen försvagas.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser också ut att stiga över hela linjen. Försvagad hydrologisk balans och stigande kol- och CO2-priser är de huvudsakliga faktorerna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,5 öre/kWh (43,1)  SE 2 – 47,5 öre/kWh (43,1)
SE 3 – 47,5 öre/kWh (43,1)  SE 4 – 47,5 öre/kWh (44,1)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 45,5
öre/kWh (44,4)  SE 2 – 45,5 öre/kWh (44,4) 
SE 3 – 46,7
öre/kWh (46,6)  SE 4 – 49,6 öre/kWh (48,4)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 40,4 öre/kWh (40,0)  SE 2 – 40,4 öre/kWh (40,1)
SE 3 – 41,3 öre/kWh (41,9)  SE 4 – 44,5 öre/kWh (43,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.