Högre terminspriser och sjunkande spot

Analys vecka 45
Spotpriserna steg för andra veckan i rad. Kall, torr och vindfattig väderlek pressade upp priserna.

Terminspriserna steg också något trots de stabila prognoserna. Starten av Olkiluoto 3 har försenats med tre månader till 15 september 2020. Detta påverkade i stor grad terminerna för 2020.

Prognos vecka 46
Spotpriserna startade denna vecka lägre än förra veckan. Då väderprognoserna förutspår mildare och blåsigare väderlek kan de komma att sjunka ytterligare under veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila då långtidsprognoserna är torra. Nu börjar en period då snön lägger sig och den lagrade energin i norra Sveriges vattenmagasin minskar fram till snösmältningen.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,8 öre/kWh (49,5)  SE 2 – 46,8 öre/kWh (49,5)
SE 3 – 46,8 öre/kWh (49,5)  SE 4 – 46,8 öre/kWh (49,5)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
,
förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 47,4
öre/kWh (47,3)  SE 2 – 47,4 öre/kWh (47,3) 
SE 3 – 49,9
öre/kWh (48,1)  SE 4 – 51,5 öre/kWh (51,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 41,5 öre/kWh (40,9)  SE 2 – 41,5 öre/kWh (40,9)
SE 3 – 43,7 öre/kWh (41,5)  SE 4 – 45,6 öre/kWh (45,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.