Stabila priser över hela linjen

Analys vecka 44
Spotpriserna steg något förra veckan på grund av den kalla väderleken.

Terminspriserna låg relativt stabila under förra veckan.

Prognos vecka 45
Spotpriserna startade denna vecka högre än förra veckan. Prognoserna förutspår stabila priser på nuvarande nivå.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger nu något högre än förra veckan. De förväntas ligga relativt stabila denna vecka trots att väderleken är kall, då inflödet i vattenmagasinen ser ut att bli normalt den närmaste tiden.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 49,5 öre/kWh (42,6)  SE 2 – 49,5 öre/kWh (42,6)
SE 3 – 49,5 öre/kWh (42,7)  SE 4 – 49,5 öre/kWh (51,6)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
,
förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 47,3
öre/kWh (45,3)  SE 2 – 47,3 öre/kWh (45,3) 
SE 3 – 48,1
öre/kWh (47,5)  SE 4 – 51,6 öre/kWh (49,3)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 40,9 öre/kWh (39,1)  SE 2 – 40,9 öre/kWh (39,1)
SE 3 – 41,5 öre/kWh (41,6)  SE 4 – 45,0 öre/kWh (43,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.