De nära priserna stiger, de längre fram sjunker

Analys vecka 43
Spotpriserna låg stabila då veckan var mild och nederbördsrik.

Terminspriserna för 2020 och framåt låg stabila. De närmaste steg däremot något på grund av torrare och kallare väderprognoser.

Prognos vecka 44
Spotpriserna stiger troligen, då veckan ser ut att bli kallare än normalt för årstiden. Veckan verkar dessutom bli både vind- och nederbördsfattig. Vi ser prishöjningarna redan i dag, måndag.
Se priserna timme för timme ››

De närmaste terminspriserna förväntas ligga stabila denna vecka, men terminerna längre fram kan komma att sjunka då kolpriserna går nedåt och CO2-priserna ligger still.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,6 öre/kWh (35,4)  SE 2 – 42,6 öre/kWh (35,4)
SE 3 – 42,7 öre/kWh (35,4)  SE 4 – 51,6 öre/kWh (50,1)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
,
förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 45,3
öre/kWh (46,6)  SE 2 – 45,3 öre/kWh (46,6) 
SE 3 – 47,5
öre/kWh (48,8)  SE 4 – 49,3 öre/kWh (50,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 39,1 öre/kWh (39,9)  SE 2 – 39,1 öre/kWh (39,4)
SE 3 – 41,6 öre/kWh (42,4)  SE 4 – 43,3 öre/kWh (44,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.