Varmare väder = lägre priser

Analys vecka 3
Spotpriserna steg över hela linjen, med några ordentliga pristoppar under de timmar då efterfrågan var som störst. Under helgen när vädret blev mildare sjönk priserna tillbaka igen.

Terminspriserna sjönk som vi förutspådde i förra veckans rapport. Lägre spotpriser och lägre CO2-priser pressade ner terminspriserna, både de närmaste och terminerna längre fram.

Prognos vecka 4
Spotpriserna sjunker tack vare varmare väderprognoser och minskande efterfrågan. Stabil kärnkraftsproduktion och förväntad ökning i vindproduktionen stärker trenden.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan sjunka något ytterligare då bränslepriserna troligen sjunker och den hydrologiska balansen blir bättre.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-01-07
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 % • Dec 2016, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,9 öre/kWh (53,4)  SE 2 – 16,9 öre/kWh (53,4) 
SE 3 – 16,9 öre/kWh (53,4)  SE 4 – 16,9 öre/kWh (53,4)

Terminspriserna
Kvartal 2, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 16,6 öre/kWh (18,6)  SE 2 – 16,7 öre/kWh (18,7) 
SE 3 – 17,3 öre/kWh (20,2)  SE 4 – 20,0 öre/kWh (22,7)

Helår, 2016, pris vecka 51 inom parantes
SE 1 – 17,8 öre/kWh (19,4)  SE 2 – 17,7 öre/kWh (18,8) 
SE 3 – 19,6 öre/kWh (21,7)  SE 4 – 20,9 öre/kWh (23,9)