Små prisändringar även denna vecka

Analys vecka 42
Spotpriset sjönk under förra veckan på grund av mild väderlek.

Terminspriserna steg något. I huvudsak på grund av starkare CO2-priser som stärktes ytterligare tack vare det nya Brexit-avtalet. Prisökningarna avstannade i slutet av veckan på grund av osäkerheten om avtalet skulle godtas av det engelska parlamentet.

Prognos vecka 43
Spotpriserna förväntas ligga stabila då veckan ser ut att bli mild och våt. Den hydrologiska balansen kommer då att förbättras med ca 1 TWh.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila denna vecka, även om Brexit-avtalet ännu inte är i hamn.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 35,4 öre/kWh (46,8)  SE 2 – 35,4 öre/kWh (46,8)
SE 3 – 35,4 öre/kWh (49,2)  SE 4 – 50,1 öre/kWh (49,7)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
,
förra veckans pris, kvartal 4 2019 inom parantes
SE 1 – 46,6
öre/kWh (44,8)  SE 2 – 46,6 öre/kWh (44,8) 
SE 3 – 48,8
öre/kWh (46,8)  SE 4 – 50,6 öre/kWh (48,3)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 39,9 öre/kWh (39,7)  SE 2 – 39,4 öre/kWh (39,7)
SE 3 – 42,4 öre/kWh (41,8)  SE 4 – 44,1 öre/kWh (43,9)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.