Små prisändringar även denna vecka

Analys vecka 41
Spotpriset steg i början av förra veckan, på grund av kallare väderlek och lugnare vindar.

Terminspriserna steg också något. Mest på grund av stigande kolpriser och prognoser om stigande CO2-priser.

Prognos vecka 42
Spotpriserna förväntas starta något högre än förra veckan. På grund av milda långtidsprognoser finns det chans till sjunkande spotpriser senare i veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila denna vecka. Brexitbeslutet den 19:e kan dock komma att påverka terminspriserna i någon riktning, beroende på "deal" eller "no deal".

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 46,8 öre/kWh (39,8)  SE 2 – 46,8 öre/kWh (39,8)
SE 3 – 49,2 öre/kWh (41,4)  SE 4 – 49,7 öre/kWh (55,2)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2020
,
förra veckans pris, kvartal 4 2019 inom parantes
SE 1 – 44,8
öre/kWh (43,0)  SE 2 – 44,8 öre/kWh (43,0) 
SE 3 – 46,8
öre/kWh (43,8)  SE 4 – 48,3 öre/kWh (46,6)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 39,7 öre/kWh (38,9)  SE 2 – 39,7 öre/kWh (39,8)
SE 3 – 41,8 öre/kWh (41,0)  SE 4 – 43,9 öre/kWh (43,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.