Lägre priser över hela spektrat

Analys vecka 39
Spotpriset steg förra veckan, mest på grund av torr och vindstilla väderlek.

Terminspriserna sjönk något tvärt emot prognoserna. Detta på grund av att både kol- och CO2-priserna backade igen.

Prognos vecka 40
Spotpriserna ser ut att sjunka denna vecka då kärnreaktorerna Loviisa 2 och Oskarshamn 3 åter driftssätts efter ett årligt underhållsstopp.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer mest troligt att sjunka något över hela linjen då kolpriserna ser ut att sjunka och CO2-priserna stabiliseras.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 36,3 öre/kWh (40,6)  SE 2 – 36,3 öre/kWh (40,6)
SE 3 – 36,3 öre/kWh (45,6)  SE 4 – 45,9 öre/kWh (50,6)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,0
öre/kWh (41,8)  SE 2 – 43,0 öre/kWh (41,8) 
SE 3 – 43,8
öre/kWh (42,3)  SE 4 – 46,6 öre/kWh (44,5)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 38,9 öre/kWh (39,3)  SE 2 – 38,9 öre/kWh (39,3)
SE 3 – 41,0 öre/kWh (41,7)  SE 4 – 43,0 öre/kWh (43,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.