Torr väderlek och högre oljepriser pressade upp priserna

Analys vecka 38
Spotpriset steg förra veckan trots den förbättrade hydrologiska balansen. Torra väderprognoser, högre oljepriser och ökad förbrukning var de bärande faktorerna.

Terminspriserna steg också något av samma skäl. Även kolpriset följde med oljan uppåt.

Prognos vecka 39
Spotpriserna förväntas ligga stabila denna vecka efter prisökningen, trots de torra väderprognoserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan stiga ytterligare då det högre oljepriset även påverkar gas-, kol- och CO2-priserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,6 öre/kWh (37,7)  SE 2 – 40,6 öre/kWh (37,7)
SE 3 – 45,6 öre/kWh (37,7)  SE 4 – 50,6 öre/kWh (38,5)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,8
öre/kWh (40,8)  SE 2 – 41,8 öre/kWh (40,8) 
SE 3 – 43,2
öre/kWh (42,3)  SE 4 – 45,5 öre/kWh (44,5)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 39,3 öre/kWh (38,8)  SE 2 – 39,3 öre/kWh (38,8)
SE 3 – 41,7 öre/kWh (41,2)  SE 4 – 43,2 öre/kWh (42,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.