Stabil spot- och stigande terminspriser.

Analys vecka 37
Spotpriset sjönk som förutspåtts förra veckan huvudsakligen på grund av bra vindproduktion.

Terminspriserna steg däremot tvärtemot prognosen. Bränsle- och CO2-priserna steg och påverkade terminspriserna över hela linjen.

Prognos vecka 38
Spotpriserna förväntas ligga stabila då den hydrologiska balansen ser ut att ligga kvar på en för årstiden normal nivå. Ökad förbrukning på grund av kallare väderlek balanseras av inkopplingen av den finska kärnreaktorn Loviisa 2, efter årligt underhåll.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan stiga ytterligare i efterdyningarna av drönarattacken i Saudiarabien. Störningarna omfattar ca 6 % av världens totala produktion och eventuella spikar i oljepriset kommer också att påverka gas- kol- och CO2-priserna. Osäkerhet kring oplanerade underhållsarbeten inom fransk kärnkraft pressade också upp CO2-priserna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 37,7 öre/kWh (37,4)  SE 2 – 37,7 öre/kWh (37,4)
SE 3 – 37,7 öre/kWh (37,4)  SE 4 – 38,5 öre/kWh (39,9)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,8
öre/kWh (39,1)  SE 2 – 40,8 öre/kWh (39,1) 
SE 3 – 42,3
öre/kWh (40,5)  SE 4 – 44,5 öre/kWh (42,8)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 38,8 öre/kWh (36,9)  SE 2 – 38,8 öre/kWh (36,9)
SE 3 – 41,2 öre/kWh (39,3)  SE 4 – 42,6 öre/kWh (40,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.