Förbättrad hydrologisk balans stabiliserar elpriserna

Analys vecka 35
Spotpriset sjönk även förra vecka. Låg förbrukning, svaga bränslepriser, bra vindproduktion och förbättrad hydrologisk balans påverkade spotpriserna.

Terminspriserna sjönk också, mestadels av samma anledningar som spotpriserna.

Prognos vecka 36
Spotpriserna ser ut att kunna variera dag för dag den närmaste tiden beroende på hur mycket vindkraft som är tillgänglig.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna är inte heller helt lätt att förutse. Brexit och den tyska klimatpolitiken kommer att påverka terminspriserna. Men det är ännu för tidigt att säga hur. Observera att vi bytt från helår 2019 till helår 2020 denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 36,8 öre/kWh (40,8)  SE 2 – 36,8 öre/kWh (40,8)
SE 3 – 36,8 öre/kWh (40,8)  SE 4 – 36,9 öre/kWh (48,0)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,2 
öre/kWh (41,1)  SE 2 – 40,2 öre/kWh (41,1) 
SE 3 – 41,7 
öre/kWh (42,6)  SE 4 – 44,0 öre/kWh (44,9)

Helår, 2020
, förra veckans pris 2019 inom parantes
SE 1 – 37,7 öre/kWh (41,3)  SE 2 – 37,7 öre/kWh (41,3)
SE 3 – 40,1 öre/kWh (42,7)  SE 4 – 41,6 öre/kWh (44,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.