Förbättrad hydrologisk balans stabiliserar elpriserna

Analys vecka 33
Spotpriset sjönk som förväntat. God vindproduktion och ökad kärnkraftsproduktion pressade ner priset.

Terminspriserna sjönk något eller låg stabila, trots lägre bränsle- och CO2-priser då förbättringen av den hydrologiska balansen avklingade.

Prognos vecka 34
Spotpriserna förväntas ligga stabila denna vecka då tillrinningen i vattenmagasinen återgår till normala för årstiden och vindproduktionen minskar till normal produktion.
Se priserna timme för timme ››1

Terminspriserna förväntas ligga stabila med möjlighet till prissänkningar på terminerna långt fram.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 36,6 öre/kWh (39,0)  SE 2 – 36,6 öre/kWh (39,0)
SE 3 – 36,6 öre/kWh (39,0)  SE 4 – 37,8 öre/kWh (41,5)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,2
öre/kWh (41,3)  SE 2 – 41,2 öre/kWh (41,3) 
SE 3 – 42,6
öre/kWh (42,8)  SE 4 – 44,9 öre/kWh (44,3)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,3 öre/kWh (41,3)  SE 2 – 41,3 öre/kWh (41,3)
SE 3 – 42,6 öre/kWh (42,7)  SE 4 – 44,7 öre/kWh (44,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.