Bättre hydrologisk balans sänker elpriserna

Analys vecka 32
Spotpriset steg som väntat förra veckan, men sjönk något mot slutet då bränsle- och CO2-priserna sjönk.

Terminspriserna sjönk som förväntat. Detta både tack vare utsikter om bättre hydrologisk balans och lägre bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 33
Spotpriserna förväntas sjunka då både tillrinningen i vattenmagasinen och vindkraftsproduktionen ser ut att öka denna vecka.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att sjunka över hela linjen denna vecka. Lägre bränsle- och CO2-priser och förbättrad hydrologisk balans skapar utrymme för detta.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,0 öre/kWh (44,1)  SE 2 – 39,0 öre/kWh (44,1)
SE 3 – 39,0 öre/kWh (44,1)  SE 4 – 41,5 öre/kWh (44,1)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,3
öre/kWh (41,8)  SE 2 – 41,3 öre/kWh (41,8) 
SE 3 – 42,8
öre/kWh (43,3)  SE 4 – 44,3 öre/kWh (44,9)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,3 öre/kWh (42,1)  SE 2 – 41,3 öre/kWh (42,1)
SE 3 – 42,7 öre/kWh (43,6)  SE 4 – 44,2 öre/kWh (45,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.