Torr väderlek pressade upp spotpriserna

Analys vecka 31
Spotpriset steg som väntat på grund av den torra väderleken och underhållsarbeten på Forsmark 2.

Terminspriserna låg relativt stilla då bränslepriserna har stabiliserats.

Prognos vecka 32
Spotpriserna stiger troligen ytterligare trots att väderprognoserna förutspår nederbörd som förbättrar den hydrologiska balansen. Kall väderlek och starkare CO2-priser gör att spotpriserna stärks.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna för kvartal fyra och helår 2020 väntas sjunka igen, något vi ser redan idag onsdag. Priserna kommer troligen att stabiliseras ett tag på denna nivå då de förväntat högre CO2-priserna kommer att kompenseras av nederbörd som ger förbättrad hydrologisk balans.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,1 öre/kWh (41,7)  SE 2 – 44,1 öre/kWh (41,7)
SE 3 – 44,1 öre/kWh (41,7)  SE 4 – 44,1 öre/kWh (47,7)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,8
öre/kWh (45,3)  SE 2 – 41,8 öre/kWh (45,3) 
SE 3 – 43,3
öre/kWh (46,8)  SE 4 – 44,9 öre/kWh (48,4)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,1 öre/kWh (45,1)  SE 2 – 42,1 öre/kWh (45,1)
SE 3 – 43,6 öre/kWh (46,5)  SE 4 – 45,0 öre/kWh (48,0)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.