Terminspriserna stabiliseras

Analys vecka 30
Spotpriset steg som väntat på grund av den torra väderleken som försämrade den hydrologiska balansen.

Terminspriserna låg relativt stilla då kol- och bränslepriserna stabiliserades.

Prognos vecka 31
Spotpriserna kan komma att stiga ytterligare. Fortsatt torr väderlek och underhållsarbeten på Forsmark 2 gör det troligt med prishöjningar under veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna för kvartal fyra 2019 och helår 2020 förväntas ligga kvar på denna nivå under veckan då priserna på kol och CO2 har stabiliserats. Däremot kan terminerna för augusti och september 2019 komma att stiga på grund av den torra väderleken som ger försämrad hydrologisk balans.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,8 öre/kWh (39,8)  SE 2 – 39,8 öre/kWh (39,8)
SE 3 – 39,8 öre/kWh (39,8)  SE 4 – 44,8 öre/kWh (44,8)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,3
öre/kWh (45,5)  SE 2 – 45,3 öre/kWh (45,8) 
SE 3 – 46,8
öre/kWh (47,5)  SE 4 – 48,4 öre/kWh (49,0)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,1 öre/kWh (45,1)  SE 2 – 45,1 öre/kWh (45,3)
SE 3 – 46,5 öre/kWh (46,9)  SE 4 – 48,0 öre/kWh (48,3)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.