Terminspriserna stabiliseras

Analys vecka 29
Spotpriset låg som förväntat stabilt, då inflödet i vattenmagasinen förra veckan var normala. Dessutom pågår semesterperioden då konsumtionen är relativt låg.

Terminspriserna steg något, som förväntat, på grund av högre kol- och CO2-priser.

Prognos vecka 30
Spotpriserna förväntas stiga något denna vecka då väderprognoserna slagit om till varm och torr väderlek. Något som minskar inflödet i vattenmagasinen och försämrar den hydrologiska balansen. Prisökningarna dämpas något då vi är mitt i semesterperioden.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila denna vecka då prisökningarna på kol och CO2 troligen avtar.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,8 öre/kWh (39,6)  SE 2 – 39,8 öre/kWh (39,6)
SE 3 – 39,8 öre/kWh (39,6)  SE 4 – 44,8 öre/kWh (41,6)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,5
öre/kWh (44,7)  SE 2 – 45,8 öre/kWh (45,0) 
SE 3 – 47,5
öre/kWh (46,6)  SE 4 – 49,0 öre/kWh (48,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 45,1 öre/kWh (44,4)  SE 2 – 45,3 öre/kWh (44,6)
SE 3 – 46,9 öre/kWh (46,0)  SE 4 – 48,3 öre/kWh (47,5)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.