Högre terminspriser att vänta

Analys vecka 28
Spotpriset steg förra veckan då vindproduktionen minskade och väderleken var relativt nederbördsfattig.

Terminspriserna steg förra veckan på grund av högre bränsle- och CO2-priser.

Prognos vecka 29
Spotpriserna stabiliseras troligen denna vecka då den förväntade nederbörden gör att inflödet i vattenmagasinen ser ut att normaliseras denna och kommande vecka.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna stiger troligen något ytterligare denna vecka av samma skäl som förra veckan.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,6 öre/kWh (32,9)  SE 2 – 39,6 öre/kWh (32,9)
SE 3 – 39,6 öre/kWh (34,9)  SE 4 – 41,6 öre/kWh (38,0)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,7
öre/kWh (41,9)  SE 2 – 45,0 öre/kWh (42,2) 
SE 3 – 46,6
öre/kWh (43,6)  SE 4 – 48,2 öre/kWh (45,4)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,4 öre/kWh (41,1)  SE 2 – 44,6 öre/kWh (41,3)
SE 3 – 46,0 öre/kWh (42,5)  SE 4 – 47,5 öre/kWh (44,2)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.