Torr väderlek höjer priserna

Analys vecka 27
Torra väderprognoser och högre kolpriser gjorde att spotpriset steg något under förra veckan.

Terminspriserna steg också något. De närmaste terminerna på grund av väderprognoserna och terminerna längre fram mestadels på grund av högre kolpris.

Prognos vecka 28
Spotpriserna kan troligen stiga något ytterligare då väderleken blir nederbördsfattig och  vindproduktionen minskar. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas också stiga något. De närmaste på grund av torr väderlek och terminerna längre fram på grund av högre CO2-priser. Kolpriset förväntas stabiliseras igen denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 32,9 öre/kWh (28,7)  SE 2 – 32,9 öre/kWh (28,7)
SE 3 – 34,9 öre/kWh (28,7)  SE 4 – 38,0 öre/kWh (28,7)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,9
öre/kWh (40,3)  SE 2 – 42,2 öre/kWh (40,3) 
SE 3 – 43,6
öre/kWh (42,0)  SE 4 – 45,4 öre/kWh (43,1)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,1 öre/kWh (39,2)  SE 2 – 41,3 öre/kWh (39,2)
SE 3 – 42,5 öre/kWh (40,4)  SE 4 – 44,2 öre/kWh (41,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.