Högre priser efter helgerna

Analys vecka 1
Spotpriserna har stigit under det nya året. Vad vi ser är stora variationer både mellan dag- och nattpriser samt även stora skillnader mellan elområden.
Terminspriserna sjönk tillbaks något över hela linjen, i enlighet med förra veckans prognos.

Prognos vecka 2
Spotpriserna kommer troligen att ligga kvar på denna lite högre nivå den närmaste tiden, både på grund av kall väderlek och lågt inflöde i vattenmagasinen. Låg vindkraftsproduktion och underhållsarbeten på kärnkraften spelar också in. Vi kommer även fortsatt att se variationer över dygnet och mellan prisområden.
Se priserna timme för timme ››
Terminspriserna för perioder i närtid kan komma att stiga något på grund av kall väderlek och försämrad hydrologisk balans. För perioderna längre fram är prognoserna mer stabila.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-01-07
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix.
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 % • Dec 2016, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,1 öre/kWh (46,2)  SE 2 – 24,1 öre/kWh (46,2 
SE 3 – 51,8 öre/kWh (46,2)  SE 4 – 51,8 öre/kWh (46,2)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 18,0 öre/kWh (19,4)  SE 2 – 18,1 öre/kWh (19,5) 
SE 3 – 19,5 öre/kWh (20,8)  SE 4 – 22,0 öre/kWh (22,7)

Helår, 2016, pris vecka 51 inom parantes
SE 1 – 19,1 öre/kWh (20,9)  SE 2 – 18,6 öre/kWh (20,0) 
SE 3 – 21,3 öre/kWh (23,2)  SE 4 – 23,3 öre/kWh (24,3)