Ingen prognos denna vecka

Analys vecka 26
Spotpriserna låg stabila under veckan, precis som förutspåtts. Den hydrologiska balansen försvagades något, men detta kompenserades i viss mån av hög vindproduktion.

Terminspriserna låg stabila då bränslepriserna låg kvar på en låg nivå.

Prognos vecka 27
Prognosen för vecka 27 saknas ännu så vi får nöja oss med att rapportera aktuella priser för
början av veckan. Nästa måndag kommer prognos och analys att redovisas i vanlig ordning.

Spotpriserna startar något lägre denna vecka, jämfört med vecka 26.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna startar också något lägre. Vi byter dessutom till kvartal 4 från och med denna vecka.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,7 öre/kWh (33,3)  SE 2 – 28,7 öre/kWh (33,3)
SE 3 – 28,7 öre/kWh (33,3)  SE 4 – 28,7 öre/kWh (40,6)

Terminspriserna
Kvartal 4 2019
, förra veckans pris kvartal 3 inom parantes
SE 1 – 40,3
öre/kWh (37,6)  SE 2 – 40,3 öre/kWh (37,6) 
SE 3 – 42,0
öre/kWh (37,7)  SE 4 – 43,1 öre/kWh (39,1)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,2 öre/kWh (40,1)  SE 2 – 39,2 öre/kWh (40,1)
SE 3 – 40,4 öre/kWh (41,2)  SE 4 – 41,6 öre/kWh (42,4)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.