Inflödet i vattenmagasinen avtar

Analys vecka 25
Spotpriserna sjönk inte förra veckan som det var förutspått. De något högre priserna beror på minskat inflöde i vattenmagasinen.

De närmaste terminspriserna steg något på grund av minskat inflöde i vattenmagasinen. Terminerna från 2020 och framåt låg däremot stabila.

Prognos vecka 26

Spotpriserna ser stabila ut efter förra veckans prishöjning. Priserna startar något högre än förra veckan och spås ligga stabila resten av veckan. Den hydrologiska balansen försvagas något, men detta kompenseras troligen av hög vindproduktion. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger mest troligt stabila denna vecka då bränslepriserna ligger kvar på en låg nivå.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,3 öre/kWh (29,3)  SE 2 – 33,3 öre/kWh (29,3)
SE 3 – 33,3 öre/kWh (29,3)  SE 4 – 40,6 öre/kWh (31,4)

Terminspriserna
Kvartal 3 2019
, vecka 23, pris inom parantes
SE 1 – 37,6
öre/kWh (35,7)  SE 2 – 37,6 öre/kWh (35,7) 
SE 3 – 37,7
öre/kWh (35,7)  SE 4 – 39,1 öre/kWh (37,2)

Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 40,1 öre/kWh (38,7)  SE 2 – 40,1 öre/kWh (38,7)
SE 3 – 41,2 öre/kWh (39,8)  SE 4 – 42,4 öre/kWh (41,1)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.