Förbättrad hydrologisk balans sänker terminspriserna.

Analys vecka 24
Under vecka 24 kom ingen marknadsrapport, då analysen uteblev på grund av annandag pingst i Norge.

Spotpriserna sjönk vecka 23 för att åter stiga mot slutet av vecka 24.

Terminspriserna sjönk något ytterligare på grund av fortsatt svaga bränslepriser.

Prognos vecka 25

Spotpriserna sjunker troligen denna vecka då varm väderlek och förbättrad hydrologisk balans sätter press på priserna. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna sjunker troligen något ytterligare. Låga bränslepriser och förbättrad hydrologisk balans är de bärande faktorerna.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2019, 50 % • Jan 2020, 50 % • Feb 2020, 50%

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 29,3 öre/kWh (25,5)  SE 2 – 29,3 öre/kWh (25,5)
SE 3 – 29,3 öre/kWh (25,5)  SE 4 – 31,4 öre/kWh (34,6)

Terminspriserna
Kvartal 3 2019
, vecka 23, pris inom parantes
SE 1 – 35,7
öre/kWh (41,7)  SE 2 – 35,7 öre/kWh (41,7) 
SE 3 – 35,7
öre/kWh (42,9)  SE 4 – 37,2 öre/kWh (44,0)
Helår, 2019
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 38,7 öre/kWh (43,2)  SE 2 – 38,7öre/kWh (43,2)
SE 3 – 39,8 öre/kWh (44,7)  SE 4 – 41,1 öre/kWh (45,6)

Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.